1 september

Beste ouders

1 september komt er aan …

Openingsmomenten in de vakantie:
Alle weekdagen vanaf dinsdag 18 augustus van 9 tot 12 u en 14 tot 17 u.

Belangrijke data in ’t verschiet

dinsdag 18 augustus – school terug open
vrijdag 28 augustus – wel-kom-dag (onder voorbehoud)
dinsdag 1 september – eerste schooldag

Wel-KOM-dag

Door de huidige coronamaatregelen staat de wel-KOM-dag, voorzien op vrijdag 28 augustus, even on hold. We bekijken of er alternatieven mogelijk zijn. We houden je op de hoogte.

We wensen dat het nieuwe schooljaar warme ontmoetingen en mooie verhalen brengt.

Zomerse groet
het schoolteam