Activiteiten op school

Beste ouders, beste bezoeker,

door de richtlijnen van de overheid inzake het coronavirus zijn wij verplicht om een aantal activiteiten af te gelasten of uit te stellen.  Het coronavirus is vooral gevaarlijk voor oudere mensen.  Kinderen kunnen de ziekte zonder al te veel problemen doorstaan.  Om te vermijden dat de school het virus ongeweten verspreidt, proberen we de mengeling van generaties zo veel mogelijk te vermijden.

Daarom hebben we beslist om volgende activiteiten niet te laten doorgaan:

  • tweedehandsfestival
  • koffiestop broederlijk delen
  • de leesnacht van het derde leerjaar
  • het lenteconcert
  • het paasontbijt

Sterren Stralen, ons groot vrij podium voor de kinderen, gaat wel door maar wellicht zullen we daar beperkingen moeten opleggen naar toeschouwers en het gebeuren enkel voor de leerlingen toegankelijk maken.

Een aantal andere activiteiten zullen wel doorgaan maar worden uitgesteld naar een latere datum.  Hiervan worden jullie zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht.

Het schoolteam