bericht corona

Beste ouder(s),

Na de genomen maatregelen van gisteren rijzen er heel wat vragen bij ouders en leerkrachten.
Er worden vandaag nog bijsturingen verwacht.
Vanuit het schoolbestuur werd beslist om in alle scholen van Karel de Goede de concretisering nog even af te wachten om daarna duidelijk naar de ouders en het personeel te communiceren.
Het heeft geen zin heeft om in deze onduidelijkheid al beslissingen te nemen en uit te dragen die we misschien vanavond of morgen alweer moeten bijsturen.
Van zodra het duidelijk is, informeren we jullie graag.

Ondertussen blijven we alvast volhouden om snel te handelen met de juiste focus.
Dank voor jullie geduld en houd het ondertussen gezond.

vriendelijke groet
directeur Martine