Cas en Lisa

Het welbevinden van onze kleuters staat centraal.  Met onze Cas en Lisa methode werken we bewust rond sociale en emotionele vaardigheden.

Via spel, toneel, poppenkast worden de thema’s aangebracht voor alle kleuters. Daarna gaat iedere klas er mee aan de slag in een uitgebreid klasproject.

Ook op de speelplaats investeren we in spelende kinderen die zich goed in hun vel voelen.  Het Cas en Lisa speelhuis, de KiVa activiteiten, de middagactiviteiten zijn hier een vast onderdeel van.