coronanieuws Garenmarkt

Beste ouder(s),

Er werden extra veiligheidsmaatregelen genomen om tijdens de 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken.

Wij willen zo snel mogelijk deze maatregelen toepassen.
Voor de duidelijkheid willen we je al op de hoogte brengen van de volgende maatregelen.

 • Het sluiten van de eetzaal is een opgelegde verplichte maatregel die zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Hierdoor werd beslist om vanaf dinsdag 23 maart geen warme maaltijd, soep of belegde broodjes meer te voorzien.
  Alle kinderen zullen vanaf dinsdag een zelf meegebrachte broodlunch eten in hun eigen klaslokaal. Dus op maandag 22 maart zullen de kinderen nog een warme maaltijd kunnen eten. De boterhammen zullen al in de klas opgegeten worden. Indien het haalbaar is om uw kind boterhammen te laten eten, zouden we dit al willen aanmoedigen.
  De kleuters eten in de eetzaal zoals anders. Wel worden de kleuters per klas aan een tafel gezet zodat er tijdens het eten geen vermenging is van de klasgroepen.
 • Er wordt geen begeleide studie en geen huiswerkklas meer voorzien. Wij raden je aan om je kind zo snel mogelijk na schooltijd te komen ophalen. We passen opnieuw het ophaalsysteem van eind vorig schooljaar toe.
  De kinderen worden opgehaald op een vaste speelplaats:

  • de kleuters aan het kleine blauwe zijpoortje aan de kleuterspeelplaats.
  • eerste leerjaar op de struikjesspeelplaats
  • tweede leerjaar op de ASO-speelplaats
  • derde leerjaar onder de overdekte speelplaats
  • vierde leerjaar op de ASO-speelplaats
  • vijfde leerjaar aan het zandplein achter de oranje banken
  • zesde leerjaar op de grote speelplaats achter de oranje banken
 • Er is eenrichtingsverkeer op het schooldomein. Je komt binnen via de Eekhoutpoort en verlaat de school via de Garenmarkt.
 • Indien je kind toch in de voor- of naschoolse opvang moet blijven, kunnen de aparte bubbels niet meer worden gegarandeerd.
  De opvang gaat zoveel mogelijk buiten door. Voorzie aangepaste kledij volgens de weersomstandigheden.

Morgen mag je nog een mail verwachten met de verdere genomen maatregelen.

Dank je wel en alvast onze waardering om ons te steunen in de genomen maatregelen.
Hou je gezond en draag zorg voor elkaar. We duimen voor het beste.

vriendelijke groet
directeur Martine