EDT-award

In het kader van de Europese dag van de talen werd door EPOS en het Vlaamse EDT-platform een wedstrijd rond leesbevordering georganiseerd.  De leerkrachten van de leeswerkgroep bundelden al hun initiatieven en stuurden die door naar de organisatie. Op 24 september werd een congres georganiseerd waar de laureaten bekend gemaakt werden.  Tot onze grote vreugde haalde onze leeswerkgroep er de eerste prijs voor basisscholen binnen.  Een mooie beloning voor het vele werk.
#we maken het goed