Wij zijn een KiVa school.

KiVa is

een anti pestprogramma naar Fins wetenschappelijk onderzoek

KiVa doet

pestproblemen verminderen in school tot 50%

KiVa zorgt voor

leerlingen die meer vertrouwen hebben in leerkrachten

leerkrachten die meer zien en weten en meer verantwoordelijkheid nemen.

Met KiVa …

stijgt het welbevinden van de leerlingen.

KiVa steunt op 4 pijlers.

   

We bieden heel wat middagactiviteiten aan : naaien en breien, wandelen, schaken, knutselen, lezen …

Ruilhuisje en speelkoffers bieden extra speelkansen

Elke 14 dagen organiseert een klas een KiVa-spel voor heel de school

Effectief en zichtbaar toezicht op de speelplaats: alle toezichters dragen een fluojas

algemene preventie

inzetten op de kracht
van de groep

 ook ouders tellen mee

klasgroep vaardigheden leren om op te komen voor elkaar, tijdens KiVa lessen

Info momenten voor de ouders

KiVa blijvend in de aandacht brengen : kiVa is duidelijk zichtbaar in school

No blame aanpak : We straffen niet, maar gebruiken de kracht van de groep

Herstelaanpak : de pester probeert de schade bij het slachtoffer te herstellen

Een sterk opgeleid kernteam, degelijke ondersteuning voor alle leerkrachten.

Elke maand kiVa - lessen in alle klassen van de lagere school

Kennis over pesten als groeps-probleem

KiVa - code. 10 basisregels om pesten te voorkomen en te stoppen