L6 – De Digiklas

Voorlezen door de zesdeklassers aan hun peter- en meterkindjes

Op bezoek bij het Land-en tuinbouwinstituut in Oedelem

Cursus E.H.B.O. – red een leven