lesvrije week

Beste ouders

Als gevolg van de stijgende coronacijfers werd door het Overlegcomité beslist dat de lessen in de basisschool worden opgeschort. Concreet betekent dit dat alle kinderen van het 1ste kleuter tot en met 6de leerjaar geen les hebben in de week van maandag 29 maart tot en met 2 april 2021 en thuis opgevangen moeten worden.
Voor de kinderen van de lagere school voorzien we vrijblijvend inoefenmateriaal, geen online les. Daarover zul je via de klasleerkracht de nodige informatie ontvangen.
Ook een pakket werkboeken wordt meegegeven naar huis. Deze worden enkel meegegeven voor het geval dat de school niet zou kunnen openen op 19 april en er afstandsonderwijs zou worden georganiseerd. Op die manier wordt een extra rit naar de school vermeden.
Voor ouders van essentiële beroepen organiseren we in de mate van het mogelijke noodopvang. In die noodopvang zullen we geen bubbels kunnen garanderen. Er worden geen rijen voorzien tussen Heilig Hartschool en de Garenmarkt, ook niet voor de extra vroege of extra late opvang.
In functie van de veiligheid voor onze leerkrachten waarderen we elke moeite die gedaan wordt om je kind thuis te houden.
Met het leerkrachtenteam maken we volgende week tijd om ons schoolproject af te stemmen op de huidige maatregelen en zo optimaal te zorgen dat alle kinderen hun jaar in schoonheid kunnen eindigen.
We hopen dat deze drastische maatregel de cijfers kan doen keren en dat we na de paasvakantie, op 19 april, terug met een veiliger gevoel en betere cijfers kunnen opstarten.
We beseffen dat deze pandemie al heel veel van jullie en onze kinderen gevraagd heeft. We zagen al een paar keer de eindmeet, maar jammer genoeg schuift de eindmeet telkens weer een beetje verder op. Ook al lijkt het nu een processie van Echternach: uiteindelijk geraken we er wel, op afstand van elkaar, maar wel samen. Hou de moed erin.
vriendelijke groet
directeur Martine