mondmaskers

Beste ouder(s),

Tot nu toe hebben de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar plichtsbewust hun mondmasker gedragen, dit zowel binnen als op de speelplaats.  Een hele opgave voor hen, zeker met dit warme weer.  Momenteel wordt de mondmaskerplicht op verschillende plaatsen versoepeld.  Zo moet er in de binnenstad op heel wat plaatsen geen mondmasker meer gedragen worden.
We namen daarom de beslissing om het mondmasker enkel nog in het schoolgebouw te verplichten voor de leerlingen.  Op de speelplaats mogen ze het dus achterwege laten zodat ze weer vrijer kunnen ademen tijdens het spelen.
Kinderen die dat wensen, mogen het mondmasker ook buiten blijven dragen.  Ze hebben daarin de vrije keuze.

Voor volwassenen geldt nog altijd de verplichting om een mondmasker te dragen vanaf het  betreden van het schooldomein.  Wij willen iedereen nog eens uitdrukkelijk bedanken om zich te houden aan de coronamaatregelen.

Vriendelijke groet
directeur Martine