Op de speelplaats gaat het soms eens mis

Cas en Lis
(klik hier op de titel voor de foto’s)

Het welbevinden van onze kleuters staat centraal.  Met onze Cas en Lisa methode werken we bewust rond sociale en emotionele vaardigheden. Via een toneeltje werd maandag ons eerste thema van dit schooljaar aangebracht voor alle kleuters.

Op de speelplaats gaat het soms eens mis… -Speeltijd, speelplaats… wat is dat?
De kleuters ontdekken wat ze allemaal op de speelplaats kunnen doen.
De kleuters leren de afspraken op de speelplaats, maken een onderscheid tussen materiaal op de speelplaats en materiaal van de klas.
De kleuters nemen meer initiatief tot spel nu ze de speelplaats en het Cas en Lisa huis beter leren kennen.