opstart na de paasvakantie

Beste ouder(s),

We zijn blij dat we maandag 19 april een nieuwe start kunnen nemen. De schoolpoort gaat voor alle kinderen terug wagenwijd open en enkele maatregelen worden versoepeld.
We starten voorzichtig op en passen de afspraken aan op basis van de beslissingen van het overlegcomité en het ministerie van onderwijs.

 • De eetzaal gaat opnieuw open en warme maaltijden en broodjes zijn terug mogelijk. De kinderen zitten in de eetzaal per klasgroep op een vaste plaats.
 • Het zwemmen blijft voorlopig afgelast.
 • De kinderen spelen per leerjaar op een vaste speelplaats.
 • Lessen en activiteiten met gemengde klasgroepen gaan momenteel nog niet door, zoals  rekengroepen, kangoeroewerking, leestuin, …
 • Er is voorlopig geen begeleide studie en geen huiswerkklas.
 • Je kunt je kind ophalen op een vaste speelplaats via het éénrichtingsverkeer.
  • de kleuters aan het kleine blauwe zijpoortje aan de kleuterspeelplaats
  • eerste leerjaar op de struikjesspeelplaats
  • tweede leerjaar op de ASO-speelplaats
  • derde leerjaar onder de overdekte speelplaats
  • vierde leerjaar op de ASO-speelplaats
  • vijfde leerjaar aan het zandplein achter de oranje banken
  • zesde leerjaar op de grote speelplaats achter de oranje banken

Voor het ophalen organiseren we zoals voor de paaspauze een drive-in. Tracht zo weinig mogelijk met de auto het schooldomein op te rijden. Indien je toch niet anders kan, rijd je langs het ophaalpunt en stapt je kind in met hulp van de begeleidende toezichter.  Te voet of met de fiets je kind ophalen wordt sterk aanbevolen.

 • Zowel in de Heilig Hartschool als op de Garenmarkt vragen we uitdrukkelijk om je kind op te halen en onmiddellijk te vertrekken. Even gezellig blijven keuvelen op de kleuterspeelplaats is voorlopig nog niet toegestaan.

We willen met aandrang vragen om enkel van onze voor- en naschoolse opvang gebruik te maken in geval van nood. We houden deze gemengde groep kinderen na schooltijd liefst zo klein mogelijk.

 • De geplande middagactiviteiten zullen dit schooljaar niet meer herstarten. Het tegoed van het reeds betaalde bedrag wordt op de volgende schoolfactuur in mindering gebracht.

Wegens het verplichte telewerken van onze secretariaatsmedewerkers is de permanentie aan de telefoon niet constant verzekerd. Je kunt steeds een mail sturen naar meester Joost, de beleidsondersteuner, joost.van.eenoo@sint-andreas-brugge.be of de directeur martine.fontaine@sint-andreas-brugge.be.
Bij hoogdringendheid zijn wij ook via gsm bereikbaar.
meester Joost 0494 176796
directeur Martine 0494 259202

We blijven verder samen uitkijken naar betere tijden, wanneer alles weer in de plooi valt.
Blijf goed voor jezelf en voor elkaar zorgen, en schakel ons in als we iets kunnen betekenen.

vriendelijke groet
directeur Martine

Karel de Goede V.Z.W.
Vrije basisschool Sint-Andreasinstituut (instellingsnr. 016981)
Garenmarkt 8 – Gentpoortstraat 1
B-8000 Brugge  – Tel : 050 470967 (directie) – 050 470934 of 050 470970 (secretariaat)