overgang code oranje Garenmarkt

Beste ouders

Na de herfstvakantie gaat onze school over in code oranje.  De wijziging van de kleurcode heeft een wijziging in maatregelen en richtlijnen als gevolg.

 

 • De eerste schooldag na de herfstvakantie is donderdag 12 november 2020. Er is géén opvang voorzien op maandag 9 en dinsdag 10 november. Woensdag 11 november is een wettelijke feestdag.
 • Het schoolrestaurant blijft, met de nodige aanpassingen naar zitplaatsen, open voor broodeters en warme maaltijden.
 • Alle middagactiviteiten en de lessen klaviervaardigheid worden opgeschort.
  Bij code geel gaan we terug van start met de naschoolse activiteiten en laten we die doorlopen tot aan de zomervakantie. Muziek op school gaat wel nog door, omdat dit buiten de schooluren valt en het individuele lessen zijn.
 • Het schoolzwemmen is afgelast.
 • Vanaf donderdag 12/11 mogen de ouders niet meer in het schoolgebouw of op de speelplaatsen om de kinderen te brengen of op te halen. Enkel de speelplaats aan het zandplein is nog toegankelijk.
 • De mondmaskerplicht op het schooldomein blijft geldig.
 • Blijf niet napraten op de speelplaats of aan de schoolingangen. We proberen groepen te vermijden.

Hoe breng je je kind?

 

 • Kinderen van de lagere school die te voet of per fiets naar school komen/gebracht worden, komen zonder ouder binnen langs de ingang Garenmarkt of Groeninge.
 • Kleuters komen binnen via het blauwe poortje in de Eekhoutpoort. Voor het brengen van de eerste kleuters van juf Greet is er een uitzondering. Je brengt je kleuter naar de gele zijdeur aan de klas.
 • Kom je met de auto, dan kun je kortparkeren op de parkeerplaatsen in de Garenmarkt om daar je kind te laten uitstappen. Vanaf 8 uur verzekeren we een veilige oversteek.  Moet je toch de speelplaats oprijden, laat je kind dan zo veel mogelijk uitstappen ter hoogte van het hekken van de kleuterspeelplaats.  Blijf zelf zo veel mogelijk in de auto zitten.
 • Blijf niet aan de schoolingang of op het schooldomein napraten met andere ouders.

Hoe haal je je kind op?

 

 • Kleuters en kinderen van de lagere school die niet in de huiswerkklas blijven, haal je op aan het hekken van de kleuterspeelplaats. Ouders mogen niet op de kleuterspeelplaats zelf.
 • Kinderen die in de huiswerkklas of begeleide studie blijven, gaan naar de studiespeelplaats (voetbalpleintje).
 • Na de begeleide studie (17 uur), korte studie (16.45 uur) of lange studie (17 uur) gaan de kinderen ofwel zelfstandig naar huis of naar de opvang op de kleuterspeelplaats. Ze kunnen daar dan opgehaald worden.
 • Probeer te vermijden om kinderen voor die momenten uit de huiswerkklas te halen. Praktisch is dit ook heel moeilijk omdat ouders niet in het gebouw mogen komen.  De begeleiders van de studie sturen de kinderen tijdig door naar de kleuterspeelplaats.
 • Hou tijdens het wachten afstand en blijf niet napraten met andere ouders of leerkrachten. Het is wenselijk dat slechts één persoon het kind brengt en/of ophaalt. Kom niet te vroeg en ga na het ophalen van je kind zo snel mogelijk naar huis. Op deze manier willen we de risico’s blijven beperken.

Contact met de school en oudercontacten.

In code oranje is de school niet toegankelijk voor ouders. Zolang code oranje van kracht is, zullen oudercontacten en oudergesprekken enkel digitaal kunnen doorgaan. In een uitzonderlijke situatie kan een gesprek afgesproken worden. Aarzel niet om telefonisch of via mail contact op te nemen bij vragen of bezorgdheden.

Voorlopig heeft de school nog weinig te maken gehad met besmettingen.  Wij hopen als team dat dit zo blijft.  Daarom vragen wij jullie medewerking in het opvolgen van de afspraken.

 

Samenwerking met het CLB in functie van corona.

De voorbije weken werkten we reeds nauw samen met het CLB. Bij een melding van een positieve coronatest van kinderen of personeel, volgen we samen met het CLB en de arbeidsgeneesheer de situatie op. Een besmetting wordt door de school dadelijk aan de schoolarts van het CLB gerapporteerd zodat de contacttracing in gang wordt gezet om clusterbesmettingen op te sporen en zoveel mogelijk in te dijken. Indien nodig zal de schoolarts een quarantaine opleggen aan een klas, leerjaar of leeftijdsgroep.

In samenspraak met het CLB bezorgen we jullie de op te volgen instructies.

Er zijn 3 verschillende brieven waarvan de inhoud zal verschillen in functie van een mogelijke besmetting:

– algemene brief

– brief laag risico

– brief hoog risico

Indien jullie een brief krijgen, vragen we met aandrang om de inhoud van deze brieven goed te lezen en de erin vermelde adviezen, verstrekt door het CLB, op te volgen.

Mochten er, na het doornemen van de brief, toch nog bezorgdheden of vragen zijn, kun je je steeds richten tot het CLB of de directeur info@sint-andreas-brugge.be.

Heb vertrouwen. We blijven alles van nabij opvolgen en monitoren.

 

We wensen jullie veel positieve energie toe bij de zoveelste aanpassing. Samen geraken we zeker verder in deze bijzondere tijden.

Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie zien we alle kinderen graag gezond terug op donderdag 12 november.

directeur Martine