Schoolvervoerplan Heilig Hartschool

In de Heilig Hartschool zijn we reeds een tijdje bezig met het ontwikkelen van een schoolvervoerplan.  Dit gebeurt in samenwerking met stad Brugge, Traject en VSV.   Om dit plan goed uit te werken, hebben wij de hulp van de ouders nodig.  Voor het plan is het belangrijk dat wij de route van en naar de school van zo veel mogelijk ouders kennen en de knelpunten op die route in kaart kunnen brengen.  Daarom roepen wij de ouders van de Heilig Hartschool op om massaal de bevraging in te vullen.

De bevraging vind je via deze link: http://mpt.link/schoolvervoerplan2021