slakken

4B leerde vandaag de slak wat beter kennen.  En na het observeren en bespreken sloten we af met een wedstrijd.  Een stukje er van kun je in het filmpje zien.  Jammer genoeg kunnen we nog altijd niet melden wie de winnaar is.