Sterren stralen@home

Ontdek het platform waarop de kinderen vanuit hun kot hun verhalen, filmpjes, gedichten, tekeningen, mopjes, mooie en minder mooie momenten, … delen met de andere leerlingen van het Sint-Andreasinstituut.  (Noot: dit is een gesloten platform voor de kinderen van de school.  Externen kunnen dit platform niet gebruiken)