strapdag 2018

Een veilige schoolomgeving is voor iedereen belangrijk. Terwijl de grote van het zesde op het zand ‘strapten’, deden wij het met alle kleuters in de kleuterturnzaal.