kleuters: uitgebreid aanbod binnen de klas

 

In onze warme kleuterschool wordt elke kleuter met veel zorg omringd doorheen het hele klasgebeuren, de hele dag door.We zorgen ervoor dat je kleuter zich goed voelt en veilig, van daaruit kan een kind vol zelfvertrouwen verder groeien.

De juf observeert de kleuters goed en speelt in op de noden van elk kind, we bieden aan wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

We differentiëren in de klas en passen het niveau aan, aan elke kleuter individueel, soms eens een stapje terug, soms eens een sprongetje omhoog.

We overleggen met collega’s, wisselen materiaal uit in de verschillende klassen, geven prikkels, herhalen in een klein groepje, werken met een taalmethode ‘tok’, bieden extra oefenkansen en uitdagingen aan.

Sommige kleuters kunnen extra hulp van een logopediste, kinesiste, Gon-begeleidster…krijgen na overleg met het CLB, zorgcoördinator, directeur,…

We respecteren het tempo en de noden van elk kind.