schoolraad

De schoolraad is een officieel orgaan dat samengesteld is uit democratisch gekozen vertegenwoordigers van verschillende geledingen: de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. De schoolraad komt ongeveer 3 à 4 keer per jaar samen. De voorzitter van de schoolraad is Steve Marreyt.