open

zachte landing

De zachte landing zorgt ervoor dat de leerlingen en de ouders een zachte overgang maken wanneer de kinderen overstappen van het kinderdagverblijf/ouders naar de kleuterschool of naar de basisschool. De zachte landing, alle klasdeuren open, is de manier waarop ouders worden betrokken bij het klasgebeuren van hun kinderen.

open gebouw

We zijn erg trots op ons nieuwe schoolgebouw. Het gebouw ondersteunt onze visie helemaal.

  • De prikkelarme inrichting zorgt voor meer creatieve en meer gefocuste kinderen.
  • De perfecte akoestiek zorgt voor een aangename leef- en werkomgeving.
  • De leerpleinen en het kleuterplein bieden een waaier aan mogelijkheden om flexibel te werken.
  • Het nieuwe, lichte meubilair is vlot verplaatsbaar en biedt veel kansen om de kinderen te laten groeien in autonomie.
  • De groene speelplaats daagt kinderen uit om te ravotten, te ontdekken, te hollen of rustig te babbelen. Deze speelplaats is nog in opbouw.
  • De grote sporthal is voorzien van alle nieuwe sportmogelijkheden.
  • De gerestaureerde kapel en hospice geven ons multifunctionele ruimtes. Deze bieden de mogelijkheden om te turnen met de kleuters, een bezinningsmoment te organiseren, een toneelvoorstelling op te voeren, naar een spreker te luisteren,…

voor - en naschoolse opvang

We ondersteunen de ouders bij het balanceren van werk en gezin door een veilige en stimulerende omgeving voor hun kinderen aan te bieden wanneer er geen les is.
Onze naschoolse opvang omvat heel wat activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, buiten spelen, schaken, haken, educatieve stadswandelingen, yoga,...
Iedereen is welkom op onze school vanaf 6.30u ’s morgens tot 18.30u ’s avonds.