met elkaar

Op onze Kiva-school leren we onze kinderen open te staan voor nieuwe ideeën en te leren van elkaar.

kiva

Als school streven we naar een positief en veilig leerklimaat waarin respect en tolerantie centraal staan. Door de nadruk te leggen op sociale vaardigheden, leren kinderen beter met elkaar om te gaan en relaties te onderhouden. Dit draagt bij aan een gezonde sociale ontwikkeling en kan het welzijn van leerlingen verbeteren. Hiervoor gebruiken we het anti-pest Kiva-programma en voor onze kleuters Cas en Lisa. In de bovenbouw hebben we ook extra aandacht voor het cyber-pesten.

innovatieve samenwerkingen

Vanuit een sterke basis in tradities kijken we graag vooruit naar de toekomst. Met een innovatieve waaier aan tools.
We kiezen bewust voor teamteaching in al zijn vormen. We worden hierbij ondersteund door Estafett. We bouwen samenwerkingsverbanden uit met andere scholen waaronder de Frères voor onze jongste kleuters. Onze brugfiguur is de verbindende persoon tussen school en thuis. We blijven ons als team professionaliseren en gaan hiervoor in zee met sterke partners zoals Exentra, Cego en Arktos.