elk kind belangrijk

Onze school is een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn.

iedereen mee

We leggen de lat hoog, en sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling. Wat heeft het kind op dat moment nodig? We hebben een grote waaier aan differentiatiemogelijkheden.

Exentra

Het "verdiepingstraject" van Exentra is een programma gericht op het bieden van verdieping en verrijking voor hoogbegaafde of sterklerende leerlingen. Het doel is om hen uitdagender onderwijs aan te bieden dat aansluit bij hun capaciteiten en interesses, zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven bij het leerproces.

  • We voorzien een verdiepingstraject voor wiskunde en taal door het organiseren van pre-toetsen en het schrappen van leerstof. In de vrijgekomen tijd krijgen de kinderen ander werk aangeboden. Er is ook een verdiepingstraject voor Frans.
  • Voor sommige kinderen organiseren we ook een kangoeroeklas. Hierin leren de kinderen leren en fouten maken. Ze ontmoeten ontwikkelingsgelijken en werken projecten uit.
  • Soms werken we een traject uit op maat. We doen dit altijd in overleg met de ouders.

Naast het leren, wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen.

autonome leerlingen

We streven naar autonome leerlingen. Via de cirkel van vertrouwen leren we kinderen zelfgestuurd aan de slag te gaan. Dit doen we via teamteaching, flexibele werkvormen,sporenbeleid, contractwerk, begeleide studie…

executieve functies

Onze school is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar we streven naar een warme, ondersteunende en inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen.
We besteden aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfvertrouwen, empathie, samenwerking en probleemoplossend vermogen.