elk kind belangrijk

slaapklas

Het slaapklasje bij de jongste kleuters is een klas waar de kleuters de mogelijkheid krijgen om te rusten of te slapen gedurende de middag. Na het middagdutje komen ze terug naar de klas.

Exentra

Het "Verdiepingstraject" van Exentra is een programma gericht op het bieden van verdieping en verrijking voor hoogbegaafde of sterklerende leerlingen. Het doel is om hen uitdagender onderwijs aan te bieden dat aansluit bij hun capaciteiten en interesses, zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven bij het leerproces.

  • We voorzien een verdiepingstraject voor wiskunde en taal door het organiseren van pre-toetsen en het schrappen van leerstof. In de vrijgekomen tijd krijgen de kinderen ander werk aangeboden. Er is ook een verdiepingstraject voor Frans.
  • Voor sommige kinderen organiseren we ook een kangoeroeklas. Hierin leren de kinderen leren en fouten maken. Ze ontmoeten ontwikkelingsgelijken en werken projecten uit.
  • Soms werken we een traject uit op maat. We doen dit altijd in overleg met de ouders.

Naast het leren, wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van de leerlingen.

executieve functies

Onze school is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis en vaardigheden, maar we streven naar een warme, ondersteunende en inclusieve omgeving waarin alle leerlingen zich gewaardeerd en veilig voelen.
We besteden aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals zelfvertrouwen, empathie, samenwerking en probleemoplossend vermogen.

autonome leerlingen

Het autonomie beleid in onze school verwijst naar de strategieën en maatregelen die we hanteren om het leren van leerlingen te begeleiden, te monitoren en te ondersteunen. Het heeft als doel een positief en veilig schoolklimaat te creëren waarin leerlingen optimaal kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Dit doen we via teamteaching, flexibele werkvormen,sporenbeleid, cirkel van vertrouwen, …