nieuwsgierig

We helpen onze kinderen om nieuwsgierig te kijken naar de toekomst en hun dromen waar te maken.

We prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen op verschillende manieren. Zo betrekken we de buurt en de cultuur van de stad in onze lessen door o.a. bibbezoeken, gidsbeurten, kunstenaars in klas, thema’s waarbij ouders worden uitgenodigd…

koekeloeren en ontdekken

We organiseren kijk-en wenmomenten. Voor de jongste kleuters is dit op verschillende tijdstippen net voor een instapmoment. Hierbij willen we de ouders en de kleuters laten kennismaken met de school.

Van peuterplezier naar kleuteravontuur. We organiseren een koekeloerenmoment voor de 1ste kleuters om de 2de kleuterklas te ontdekken. Hierbij willen we een warme overgang maken voor de kleuters en hun ouders naar een nieuwe schoolomgeving.

Even kennismaken met het 1ste leerjaar voor de oudste kleuters gebeurt tijdens het jaarproject. De ouders en hun kleuter kunnen op het einde van het schooljaar kennismaken met de juffen en de klas tijdens een koekeloerenmoment.

Onze zesdeklassers ontdekken in een intensief project het middelbaar onderwijs. We maken hen wegwijs in de structuur, richtingen, … met oog voor de talenten van elk kind. Dit gebeurt zowel in de klas, waarbij de leerlingen hun eigen talenten exploreren, als uit de klas, waarbij we op bezoek gaan naar verschillende secundaire scholen.

uitstappen

Er worden tijdens de schooluren uitstappen georganiseerd, zowel daguitstappen als meerdaagse uitstappen. Het derde leerjaar organiseert een leesnacht op school. Het vierde leerjaar gaat op driedaagse boerderijklassen, het vijfde leerjaar op openluchtklassen en het zesde leerjaar op zeeklassen.