Schoolstructuur

jongste en oudste kleuters

samenwerking met stad Brugge

samenwerking met de Frères

vzw de speelkamer